Na onze succesvolle samenwerking met Woesh (cirquehappening op 10 maart 2018)  is een  opstap naar een langdurige samenwerking met vzw ‘t Veldzicht en ons atelier bis_aRt een feit.
Het enthousiasme van alle medewerkers is zo aanstekelijk dat we een jaar samen aan de slag gaan.
We komen om de twee weken samen.
In de voormiddag ligt het accent op lichaamsbewustzijn via dans en beweging/yoga/....
In de namiddag leggen we ons toe op basistechnieken en methodieken gekend binnen het circus.
We werken naar een mooie dankbare mix waarbij onze artiesten zich volgens eigenheid van het lichaam en unieke bewegingsvorm kunnen ontplooien.
Een toonmoment kan maar is geen must. Dit is geheel en al afhankelijk of de  deelnemende artiest dit zelf wil.... (wat meestal wel het geval is :) )
 
Hoe doen we dit?
 
Met respect voor ieders:
- eigenheid van lichaam
- unieke bewegingsvorm
- op eigen tempo
 
Docenten
Elga van Woesh
Ann van ’t Veldzicht

Voor iedereen.
Lokaal Woesh (Damse Vaart Zuid 39, Sint-Kruis).
Telkens een ganse dag.
195 € voor de volledige reeks (13 euro per dag exclusief maaltijd) voor leden van 't Veldzicht.
270 € voor de volledige reeks (18 euro per dag exclusief maaltijd) voor externen.
Rolwagentoegankelijk als je met hulp even uit de rolwagen kan.

Inschrijven via vormingvrijetijd@veldzichtvzw.be of 050.36.68.00