Begeleid Werken biedt ondersteuning aan personen die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van persoons- of maatschappijgebonden beperking.
Begeleid Werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit, op onbezoldigde basis.

Waarom is werken zo belangrijk?

  • Werken geeft structuur aan je leven
  • Je bent zinvol bezig,  je kunt je eigen mogelijkheden gebruiken en verder ontwikkelen.
  • Je onderhoudt relaties met andere mensen, je maakt je sociaal netwerk groter.
  • Je krijgt waardering en respect van je omgeving.
  • Je kunt zelf keuzes maken, je kunt invloed uitoefenen op je omgeving. 

Het uitgangspunt van Begeleid Werken is het recht op arbeid (op maat) en dit voor iedereen.
Door te werken maak je op een volwaardige manier deel uit van de maatschappij.
Dit draagt dit bij tot een betere kwaliteit van leven.

Begeleid Werken is een vorm van vraaggestuurd werken.
Het begeleid werken gaat door op een vast moment in de week, dit kan varieren van enkele uren tot enkele dagen per week.
Begeleid Werken is ook beperkt qua taakinhoud.
Er wordt niet gezocht naar openstaande vacatures; het gaat vooral over deeltaken die worden opgenomen.

Meer info: http://www.begeleidwerken.be