Onze visie

SAMEN VOOR ONTPLOOIING… Met respect, vanuit jouw mogelijkheden, via inspraak, gericht op inclusie, met ondersteunende relaties en communicatie, flexibel en in een huiselijke sfeer, zoeken we samen een antwoord op jouw vraag!

Visie, waarden en objectieven

Deze tekst is de visietekst van ’t Veldzicht vzw. Wat we hier schrijven is niet altijd werkelijkheid, maar wat we willen realiseren. Het is niet zomaar een droom, zoals een luchtbel… Deze tekst is een engagement, hij geeft richting aan wat we dagelijks doen. Zo wordt onze visie altijd meer werkelijkheid, en gaat ze leven. Dat betekent ook dat het geen vast, onveranderlijk geheel is, maar iets wat evolueert.

Noot: Omwille van de leesbaarheid gebruiken we ‘deelnemer’ - ‘hij’ - ‘zijn’, maar dat kan een man of een vrouw zijn.

’t Veldzicht streeft naar het zich goed voelen van elke deelnemer. Dit betekent voor ons:

    We respecteren elke deelnemer als unieke mens, met wie we als medewerker een vertrouwensrelatie opbouwen.
    De vraag / droom / wens en de mogelijkheden van de deelnemer zijn ons startpunt. Toch streven we voor elke deelnemer naar een positief en realistisch zelfbeeld, waar een inschatting van eigen mogelijkheden en beperkingen deel van uitmaakt.
    We gaan samen op weg om dit te realiseren. In deze zoektocht ondersteunen we de deelnemer in zijn zelfontplooiing. We zijn daarbij bereid ons flexibel op te stellen en verantwoorde risico’s te nemen.
    We gebruiken in dit geheel 2 belangrijke (theoretische) kapstokken:
        8 levenskwaliteit van Schalock: persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, interpersoonlijke relaties, inclusie, rechten, emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden en materieel welbevinden.
        Sociaal-emotionele ontwikkeling.
    Om te streven naar het zich goed voelen van elke deelnemer, werken we samen met het gezin waar de deelnemer woont
    Ook de gezinsleden respecteren we als unieke mensen, met wie we als medewerker een vertrouwensrelatie opbouwen.
    We beluisteren hen, omdat zij voor ons een onuitputtelijke bron van informatie en dé ervaringsdeskundigen zijn.
    We praten samen open over de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer, de vragen / dromen / wensen van de deelnemer en de realisatie daarvan. We gaan samen aan de slag, waarbij we appèl doen op hun mogelijkheden maar we houden ook rekening met hun beperkingen.

De deelnemer en zijn gezin zijn geen eiland. Om te streven naar het zich goed voelen van elke deelnemer, werken we ook samen met hun persoonlijk netwerk (vb. familie, vrienden, kenissen…). We leren de netwerken kennen, betrekken ze, versterken ze en verruimen ze. De ondersteuning van de deelnemer wordt zoveel mogelijk door het netwerk opgenomen, zij blijven immers en wij zijn slechts ‘voorbijgangers’.

Uiteraard lossen het persoonlijk netwerk en ’t Veldzicht niet alle vragen / dromen / wensen van de deelnemers op. Wij maken deel uit van een professioneel netwerk, waarin zoveel mogelijk ondersteuning opgenomen wordt door organisaties die zich niet enkel richten tot personen met beperkingen.

Wij zijn een open huis:
- De werkgroep/living in het dagcentrum of 't Huys is een veilige plek voor de deelnemers/bewoners, een uitvals- en terugvalsbasis om vanalles te ondernemen.
- Iedereen is welkom, we organiseren ontmoetingskansen in ons huis. En we laten ons zien en horen. Zo gaan de deelnemers wat meer deel uitmaken van de maatschappij.
- Een pluralistische voorziening, we staan open voor ieder zijn (geloofs)overtuiging en ras.

Wonen is een eigen plek hebben en daar je leven uitbouwen zoals jij het wil. Voor de deelnemers van ’t Huys is de ondersteuning dan ook omvattender dan voor de deelnemers van het dagcentrum, hoewel de begeleiders zichzelf steeds meer overbodig proberen te maken. Ze hebben meer mogelijkheden wat werken betreft, naast het aanbod in de dagcentra, kunnen ze ook thuis werken. Ze hoeven hun vaardigheden ivm wonen (vb. boodschappen doen, koken, afwassen, schoonmaken, tuin onderhouden…) niet langer in het dagcentrum te onderhouden en te trainen, omdat dat ter plaatse in ’t Huys kan. Door het huis-houden grotendeels overdag te laten gebeuren, maken we ook zelfontplooiing ivm vorming en vrije tijd ten volle mogelijk.
Wie enkel aan de dagcentrumwerking deelneemt, kan ook gebruik maken van hetvormings- en vrijetijdsaanbod. Toch staat daar vooral het werken op maat voorop.

’t Veldzicht draagt zorg voor de kwaliteit van de ondersteuning die ze biedt. Dat doet ons in de eerste plaats denken aan het lijvige ‘handboek’, maar hier willen we onze ideeën beschrijven:

    We staan open voor de signalen, vragen, verwachtingen, reacties van de deelnemers, de gezinnen en het netwerk. Meer nog, zij bepalen mee de ondersteuning die wij bieden.
    We laten wat we doen niet aan toeval over, maar we spreken werkwijzen met elkaar af. Daarbij houden we rekening met de middelen waarover we beschikken.
    Zorgen voor kwaliteit betekent niet alleen goed doen wat er is, maar ook de geboden ondersteuning kritisch blijven evalueren, verbeteren en vernieuwen. Fouten kunnen ons leerkansen bieden.
    Elke medewerker is mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning, enkel door er samen aan te werken is dit alles haalbaar.

Om deze visie te laten leven, werken we samen in een team. Dat betekent voor ons:

    Het team bestaat uit betrokken medewerkers, van de logistieke ploeg over de begeleiders tot de ondersteunende diensten, én vrijwilligers.
    Elk teamlid is verschillend (eigen persoonlijkheid, opleiding, ervaring…), en heeft zijn kwaliteiten en groeipunten. Deze verschillen, als ze uitgesproken en gewaardeerd worden in een open klimaat van vertrouwen, betekenen een kracht.
    Elk teamlid draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn collega’s, we ondersteunen en sturen elkaar. Iedereen kan processen aansturen, afhankelijk van zijn kwaliteiten en de situatie. Mentoren ondersteunen nieuwe medewerkers.
    ’t Veldzicht draagt zorg voor de arbeidskwaliteit van elk teamlid, die daarin ook zelf zijn verantwoordelijkheid opneemt tav zichzelf en zijn collega’s. Ieder krijgt daarbij groeikansen, onder andere door opleiding.