Een groepje van 6 vaste bewoners en een logé, wonen in een woning van ’t Veldzicht in het centrum van Sint-Kruis. Tijdens weekdagen wordt daar voorzien in ondersteuning.

Concreet is de woonbegeleider soms telefonisch bereikbaar, op andere momenten fysiek aanwezig. De woonbegeleiders ondersteunen de bewoners binnen vele aspecten van hun leven, volgens hun noden. Woonbegeleiders maken zichzelf steeds meer overbodig, zijn steeds op zoek naar een individuele invulling van wonen, werken / beleven, leren en vrije tijd voor de bewoners.

Er is tijdens de week ook ’s nachts altijd een inslapende begeleider aanwezig. Er wordt (nog) niet voorzien in personele omkadering tijdens het weekend of tijdens sluitingsdagen van het dagcentrum, zoals afgesproken met de bewoners / gebruikers. Enkele bewoners verblijven er af en toe in het weekend, mits akkoord van het team. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de bewoner zich volledig zelfstandig kan behelpen en kan instaan voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

Verder wordt – volgens de individuele noden – thuisverpleging, gezinszorg, therapeuten (vb. kinesitherapie, logopedie)… ingeschakeld. Afhankelijk van de bereikbaarheid, kan de bewoner op vraag gebruik maken van de dagcentra van ’t Veldzicht vzw, maar er worden ook veel andere mogelijkheden ivm dagbesteding (werk / vorming / vrije tijd) bekeken.